Compartiment administrativ

Pentru administrarea Asociaţiei şi pentru implementarea Planului de dezvoltare locală a teritoriului, Consiliul Director numeşte un Compartiment administrativ. Structura Compartimentului administrativ este propus de Consiliul Director şi aprobat de Adunare Generală. Compartimentul administrativ poate avea următoarea componență orientativă:

a) Manager GAL – coordonează activitatea Asociaţiei atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru;

b) Sector tehnic – se va stabili un număr de angajați funcție de complexitatea activităților de la nivelul Asociaţiei, având ca sarcină verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa;

c) Animatori – desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor Asociaţiei;

d) Angajat pentru activităţ de secretariat;

e) Consultanţi externi de specialitate (juridic, financiar-contabil, agricultură, inginer-proiectant, audit financiar) – funcţie de necesitati pentru bună desfăşurare a activităţilor Asociaţiei.